+90 533 769 4386

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”)’nın amacı, Milimetrik Giyim Sanayi Limited Şirketi (“Milimetrik”) tarafından işletilmekte olan internet sitesi www.milimetric.com (“İnternet Sitesi”) üzerinden temin edilen hizmetler sırasında İnternet Sitesi kullanıcıları/ üyeleri /ziyaretçileri (“Kullanıcılar”) tarafından Milimetrik ile paylaşılan veya Milimetrik’in, Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’ni kullanımı sırasında ürettiği verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu, Milimetrik Giyim Sanayi Limited Şirketi’dir.

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca benimsenmiş olan aşağıda yer alan usul ve esaslara uygun olarak hareket etmekteyiz:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

İşbu Politika kapsamında İnternet Sitemizi kullanımınız sırasında ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve İnternet Sitesi aracılığıyla bizlere ilettiğiniz taleplerinize yönelik kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. 

Bunun yanısıra, Milimetrik İnternet Sitesi kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezlerin (Cookie) kullanılması ile elde edebilmekte olup İnternet Sitesi üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplayabilmektedir.

Kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’ni kullanımınız sırasında Çerezler (Cookie) vasıtasıyla veya Kullanıcılar olarak sizlerin ilgili yerleri doldurmanız yoluyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik olarak sizlerle iletişime geçilmesi ve İnternet Sitesi üzerinden tarafımıza ilettiğiniz talep ve şikayetlerin sonuçlandırılması ve ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlarla işlemektedir. 

ÇEREZ (COOKİE) NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

Çerezler (Cookie), ziyaret edilen internet sitelerinin, internet tarayıcıları (örn. Safari, Chrome, Edge gibi) vasıtasıyla internete bağlandığınız cihaz üzerinde veya ağ sunucusunda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler (Cookie) vasıtasıyla internet sitesinin işlevselliği arttırılmakta ve kullanıcı deneyimi geliştirilebilmektedir.

Milimetrik, İnternet Sitesi’nde çerezleri (Cookie), İnternet Sitesi’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak, Kullanıcılar ile temas kurmak ve Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’ndeki tecrübesini iyileştirmek, İnternet Sitesi’ni iyileştirerek Kullanıcılar’a sunulan hizmetleri geliştirmek ve kişiye sunulan özel hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlamak gibi amaçlarla kullanmaktadır.  

İnternet Sitesi’nde kullanılmakta olan çerez (Cookie) türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri, İnternet Sitesi’nin açık kaldığı sürece kullanılan, internet tarayıcısı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı, kullanım süresince İnternet Sitesi’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Kalıcı Çerezler

(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesi’nin işlevselliğini artırmak, kullanıcılara daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesi’ni kullanım amacınız gibi hususları değerlendirerek sizlere özel öneriler sunulabilmesini sağlayabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitesi’ni aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, İnternet Sitesi’ni daha önceden ziyaret etmiş olduğunuz anlaşılabilir. Böylelikle size daha iyi bir hizmet sunulabilir.

KULLANICILAR TARAFINDAN ÇEREZ KULLANIMI ENGELLENEBİLİR Mİ?

Aşağıdaki bağlantılar vasıtasıyla, internet tarayıcınızın tipine uygun olarak çerez (cookie) kullanımını engelleyebilirsiniz:

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google AdWords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILMAKTADIR?

Milimetrik, bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizi ve bunları işleyerek elde ettiği yeni kişisel verilerinizi, işbu Politika’daki amaçlarını gerçekleştirmek üzere destek veya hizmet aldığı üçüncü kişilerle (bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dahil), iş ortaklarıyla, hissedarlarıyla, tedarikçileriyle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilerle söz konusu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak için paylaşabilecektir.

Bunlara ek olarak İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile yazılımsal hatalardan kurtarılması amacıyla da kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. 

Kişisel verileriniz, çeşitli ülkelerde bulunan sunucularda saklanabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ NEDİR?

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca veya hukuken gerekli süreler boyunca saklanacaktır.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, Milimetrik uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gereken denetim çalışmalarını yapmayı taahhüt etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Milimetrik’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.milimetric.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.